آدرس هيئت عشاق الحسين در فاطميه

هيئت عشاق الحسين مثل سا لهای گذشته در دهه فاطميه برنامه دارد .

 آدرس هيئت : ميدان شهدا خ هفده شهريور ايستگاه ناصری کوچه علی درخشان حسينيه شهيد امير اعتمادسعيد

ساعت شروع : ۸.۴۵

تاريخ : از ۱۱/۰۳/۱۳۸۵ تا ۲۱/۰۳/۱۳۸۵

نا گفته نماند تا امروز ۲ روز از مراسم گذشته وحاج قربون هنوز نخوانده اند اميد است با نزديک شدن شب شهادت شاهد مداحی حاج قربان هم باشيم .