رئيس جمهور: براى ساختن كشور به جوانان دانشمند و صالح نيازمنديم

دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم گسترش آموزش عالى در كشور براى  تربيت انسانهاى دانشمند و كاردان بدور از افتادن به ورطه مدرك گرايى گفت: براى برپايى جامعه الگوى اسلامى نيازمند انسانهاى عالم، فرهيخته، صالح و شجاع هستيم و بايد بدون توجه به مدرك گرايى براى تربيت چنين انسانهايى تلاش كنيم.    
رئيس جمهور پيش از ظهر امروز در ديدار رؤساى مناطق دانشگاههاى پيام نور سراسر كشور، به ظرفيت اين دانشگاه براى توسعه كمى و كيفى فعاليتهاى خود اشاره كرد و افزود: مسئولان دانشگاه پيام نور بايد با گسترش فعاليتهاى خود و فراهم كردن زمينه آموزشهاى فراگير در سراسر كشور، از تبعات و آثار منفى كنكور در جوانان بكاهند.    
دكتر احمدى نژاد با بيان اينكه براى ساختن كشور نيازمند جوانان كارآمد و عالمى هستيم كه در عين حال به زيور اخلاق و تربيت صحيح نيز آراسته باشند افزود: اساتيد دانشگاه براى تربيت چنين جوانانى مسئوليت مهمى به عهده دارند و بايد با جوشش علمى و خلاقيت همچنين توجه به فطرت پاك جوانان، افراد تحصيلكرده، دانشمند و كارآمد را با توجه به الگوى اسلامى به جامعه تحويل دهند.    
رئيس جمهور توجه به اخلاق و آرمانهاى اسلامى را در كنار فراگيرى علوم نوين جهانى، ضرورى دانست و با بيان اينكه دور شدن حتى يك نفر از جوانان از هويت اسلامى - ايرانى خود، فاجعه محسوب مى شود افزود: برنامه ريزيهاى دانشگاهى بايد با نگاه «انسان محور» شكل گيرد تا كشور از آفات مدرك گرايى صرف و بى توجهى به اخلاق مصون بماند.    
دكتر احمدى نژاد با تأكيد بر حمايت دولت از توسعه آموزش عالى در كشور گفت: با گسترش آموزش عالى از خروج بسيارى از جوانانى كه به علت نبود امكانات و شرايط در داخل كشور از تحصيل محروم شده اند، جلوگيرى مى شود و امكان تحصيل جوانان با استعداد كشور در نقاط محروم و دور افتاده نيز فراهم مى شود.    
در ابتداى اين ديدار دكتر على احمدى رئيس دانشگاه پيام نور، از فعاليتهاى اين دانشگاه در دوره جديد و مشكلات واحدهاى دانشگاهى پيام نور گزارشى ارائه كرد