احمدي نژاد:بايد با استفاده از فرصتها ايران را بسازيم

 محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كه صبح روز پنج شنبه در ششمين جشنواره خاتم «خدمتگزاري،انقلاب،توسعه،مردم» در دانشگاه علم و صنعت سخن مي‌گفت،با تاكيد بر اين كه امروز در كشور، دانشگاه‌ها،مراكز علمي و حوزه‌هاي علميه عناصر خدمتگزار، فهيم، شجاع، دلسوز فراوان هستند،گفت:خدمتگزاري بايد اساس هر دانشگاه و مركز آموزشي باشد و من افتخار مي‌كنم كه جزو اين خانواده هستم.
وي بار ديگر مسئوليت امروز مسئولان جمهوري اسلامي در ساختن ايراني آباد، نمونه، مرفه و مترقي را يادآور شد و گفت: كشور ما اين استعداد و سابقه را دارد كه به سرعت بر بام جهان علم و دانش دست يابد.
رئيس جمهور با بيان اين كه ملت ايران صدها سال پرچمدار علم و ادب در سر تا سر جهان بوده است و با اشاره به عقب گرد و پس رفت در اين زمينه خاطرنشان كرد: امروز فرصت و زمينه‌ها براي جبران گذشته وجود دارد.
احمدي نژاد به استعدادها و نبوغ جوانان ايراني اشاره كرد و افزود:استعداد جوانان و اساتيد ايراني نسبت به استعدادهاي ملتهاي ديگر،بالاتر است و امروز در هر عرصه‌اي كه تصميم گرفته مي‌شود،در آنجا دستاوردهاي عظيم به وجود مي‌آيد.
وي با تاكيد بر اين كه ساختن ايران امري ممكن و شدني است،يادآور شد: فناوري كه امروز در جهان رايج است،دور از دسترس جوانان ما نيست، چرا كه جوانان ما به رغم شرايط بسيار بد و تحريم به توليد سوخت هسته‌اي كه پيچيده‌ترين فناوري دنيا است دست يافتند و آن را بومي كردند.
رئيس جمهور افزود: امروز هيچ كار و مسئوليتي مهم‌تر از ساختن كشور و پاسخگويي به نيازهاي كشور نيست،بايد مراقب باشيم و همه در كنار هم كشور را بسيازيم،هيچ بهانه‌اي براي دو گانگي و نزاع‌هاي كاذب مسموع نيست.
احمدي نژاد با دعوت از همه دانشگاهيان و فارغ التحصيلان و ملت ايران براي ساخت ايران تاكيد كرد: بايد در يك مجاهدت عظيم كشورمان را بسازيم.
وي به مخالفت و توطئه‌هاي دشمنان براي جلوگيري از پيشرفت ملت‌ها به ويژه ملت ايران اشاره كرد و يادآور شد: دشمنان از پيشرفت ما ناراحت هستند،عمق كينه‌ها و دشمني آنها قابل مشاهده است،اما وظيفه امروز ما اين است كه تا با وحدت و اتحاد به سمت پيشرفت حركت كنيم و پايگاه آن هم دانشگاه است.
احمدي نژاد گفت: دشمنان با ايجاد شبكه اطلاعاتي، امنيتي و به ظاهر اقتصادي براي جلوگيري از پيشرفت ملتها اقدام مي‌كنند و حتي براي آسيب رساندن به كشاورزي ملت‌ها آفت را رسماً در شكل كود و سم به كشورها صادر مي‌كنند.
رئيس جمهور ارتباط مستمر دانشگاه با صنعت را ضروري دانست و يادآور شد: البته دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه وجود دارد،اما فعاليت آن محدود است و بايد آن را توسعه دهيم.
وي در پايان سخنان خود با اشاره به مشكلات و موانع موجود بر سر راه پيشرفت و توسعه كشور تاكيد كرد:بايد به كمك هم و تعيين راهكارها،مشكلات را رفع كنيم و من بسيار به آينده و رسيدن به دوران شكوفايي اميدوار هستم.
احمدي نژاد پيش از سخنان خود به برگزيدگان جشنواره خاتم جوايزي اهدا كرد.
احمدي نژاد در سال 1354 وارد دانشگاه علم و صنعت شد و در سال 1376 موفق شد در رشته مهندسي عمران مدرك دكترا كسب كند.