نیویرك تایمز: ایران آمریکا را وادار به نرمش کرد

روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی در مورد سیاست‌ها‌ی ایران در پیشبرد برنامه هسته ای نوشت: ایران با به کارگیری سیاستی هوشمندانه در سالهای گذشته اهداف خود را حفظ کرد و غرب را نیز به نرمش واداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز درتحلیلی نوشت: ایران در سالهای گذشته ودربحث‌ها‌ی مربوط به انرژی هسته ای در این کشور همواره فرمان بحث‌ها‌ را بر عهده داشته و بر صندلی جلویی نشسته است و آرام آرام بوش را وادار کرده است تا استراتژی خود را تغییر دهد.

این روزنامه با اشاره به اینکه هم اکنون ایران با این انتخاب روبرو است که یا باید بسته پیشنهادی غرب را بپذیرد و یا با غرب روبرو شود، نوشت: ایران در سالهای گذشته با هوشمندی خاصی پرونده هسته ای را هدایت کرد و طوری آن را پیش برد که در نهایت واشنگتن را به جایی رساند که پیشنهاد گفتگو دهد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی،هم اکنون بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند چه ایران این پیشنهاد را بپذیرد و چه نپذیرد، بازهم بر صندلی جلویی باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی ایران به تدریج آنچه را خواسته است به دست آورده است: حفظ برنامه هسته ای و وادار کردن کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به نرمش و انعطاف.

این تحلیلگران به یک نکته بسیار مهم که در اثر سیاست‌ها‌ی هوشمندانه ایران به دست آمده است، اشاره کرده اند: در بسته پیشنهادی ارائه شده به ایران هرگز از این کشور خواسته نشده است که به طور دائمی و کامل غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد و در مقابل در این کشور خواسته شده است؛ فقط در طول گفتگوها غنی سازی را کنار بگذارد.

به گفته این تحلیلگران، این موضوع نشان می‏دهد آمریکا ایرانی را که به طور محدود اورانیوم غنی کند،می پذیرد و این برخلاف ادعاهای قبلی این کشور در مورد برنامه هسته ای ایران است.

تحلیلگران با اشاره به اینکه پیش رفتن اوضاع به این شکل، متعصبان آمریکایی را که خواهان تحریم ایران هستند، آزرده کرده است، اعلام کردند: در واقع گفتگوهای درازمدت به نفع ایران است، زیرا می‏تواند در زمان به دست آمده بر روی برنامه هسته ای خود کار کند. پیشنهاد جدید فقط از ایران می‏خواهد در دوره ای کوتاه مدت غنی سازی خود را متوقف نماید.