امام موسي صدر در زندان هاي ليبي ديده شده

   
 
 

نماينده مجلس شوراى اسلامى با بيان اين‏كه امام موسى صدر در زندان‏هاى ليبى ديده شده است، تصريح كرد: دادگاه‏هاى ليبى براى امام موسى صدر حكم حبس ابد بريده‏اند.
به گزارش خبرگزارى فارس، روز دوشنبه به دعوت بسيج دانشجويى دانشگاه علم و صنعت نشستى‏خبرى با حضور سعيد ابوطالب، دبير كميته‏هاى پيگيرى‏سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده و امام موسى صدر، عادل عون نماينده جنبش امل در تهران و امير كمالى عضو شوراى سياست‏گذارى موسسه فرهنگى‏امام موسى صدر به منظور بررسى آخرين تحولات پيگيرى سرنوشت اين 5 نفر در اين دانشگاه برگزار شد.
ابوطالب در ابتدا ضمن تشريح دستاوردهاى سفر دو هفته قبل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به لبنان كه به همين منظور صورت گرفته بود، خاطرنشان كرد: حوادث اين پرونده تا به اين جا ادامه يافت كه دادگاهى در ايتاليا با جمع‏آورى شاهدان اين ماجرا سرانجام حكم را بر اين صادر كرد كه امام موسى صدر هيچ وقت از ليبى خارج نشده و به ايتاليا نرسيده است. بعد از اين، در سال 2002 قذافى رهبر ليبى رسماً اعتراف كرد كه امام موسى در ليبى مفقود شده اما ليبى‏از پيدا كردن او ناتوان است. اين در حالى است كه او هميشه تاكيد مى‏كرد كه امام موسى از ليبى خارج شده و به ايتاليا رفته است.
اين نماينده مجلس با بيان اين‏كه قذافى به منظور آسان‏سازى انتقال قدرت به پسرش در پى پاكسازى‏دست خود از پرونده‏هايى بين‏المللى عليه خود مى‏باشد، تصريح كرد: در قضيه لاكربى نيز همين جريان اتفاق افتاد و قذافى بروز اين حادثه را بر عهده عده‏اى ليبيايى مستقل از دولت نسبت داد و حتى‏غرامت تمام حادثه ديدگان را پرداخت كرد. در قضيه امام موسى صدر نيز در تلاش بود تا با نسبت دادن اين حادثه به اپوزيسيون‏هاى ليبى و پرداخت هزينه‏هايى سير پرونده را منحرف كنند.
دبير كميته پيگيرى سرنوشت امام صدر در مجلس با اشاره به اتفاق جديد اين پرونده يادآور شد: به‏واسطه روابط دوستانه سيف‏الاسلام پسر قذافى با برلوسكنى‏نخست وزير سابق ايتاليا و با رشوه‏اى كه دولت ليبى به يك قاضى دست چندم ايتاليا داد، دوباره دادگاهى تشكيل شد و حكمى بر اين مبنا صادر شد كه امام صدر از ليبى خارج شده است.
به گفته اين نماينده مجلس، با توجه به عوض شدن برلوسكونى و روى كار آمدن رومانو پرودى كه اعلام كرده علاقه‏مند به ايجاد و گردش روابط با كشورهاى‏مسلمان است، لازم است جمهورى اسلامى‏ايران سريعاً در مورد ابطال اين حكم غير قانونى اقدام نمايد.
ابوطالب يادآور شد: مقامات ليبيايى هيچگاه اين حرف را نزدند كه امام موسى صدر در ليبى كشته نشده بلكه هميشه تاكيد مى‏كردند كه او در ليبى مفقود نشده است و اين نكته قابل ملاحظه‏اى است.
وى همچنين با اشاره به مسئله 4 ديپلمات تصريح كرد: ايلى حبيقه يكى از فرماندهان فالانژيست‏هاى‏لبنان قبل از ترور شدنش هميشه مسئوليت ربايش اين 4 ايرانى را بر گردن سمير جعجع از فرماندهان ديگر فالانژيست‏ها مى‏انداخت.
وى با تاكيد بر اين‏كه جعجع مشخصاً مزدور اسرائيل است، اظهار داشت: اگر مى‏بينيم كه او مى‏گويد 4 ديپلمات ايرانى توسط فلانژيست‏ها و به دستور »ايلى‏حبيقه« كشته شده‏اند براى اين است كه مى‏خواهد مسئوليت اين جنايت را از دوش اسرائيل بردارد.
ابوطالب اضافه كرد: پيگيرى و رها كردن اين پرونده سبب شده كه هر وقت خواسته‏ايم به پيگيرى آن بپردازيم، مجبور باشيم دوباره از صفر شروع كنيم.
وى با اشاره به ديدار نمايندگان مجلس با سيد حسن نصرالله اظهار داشت: ايشان نيز معتقد است كه دليلى براى فرض شهادت اين 4 ايرانى وجود ندارد. وى تاكيد نموده كه حزب‏الله آماده هر نوع همكارى‏براى آزادى اين 4 ديپلمات از بند رژيم صهيونيستى است. او حتى تصريح كرده كه حزب الله براى مبادله 4 ديپلمات ايرانى با اسرايى از اسرائيل و يا در قبال منافعى كه اسرائيل در لبنان دارد، آماده است.
به گفته وى، تا زمانى كه قذافى رياست ليبى را بر عهده دارد، فضا براى پيگرى سرنوشت امام صدر مهياتر است. بر طبق شواهد امام موسى صدر در زندان‏هاى ليبى ديده شده و دادگاه‏هاى ليبى براى وى‏حكم حبس ابد بريده‏اند.