امنيت در دولت فعلي،امنيت در دولت خاتمي!

 
 
 

حجت‏الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمى در گفت‏وگو با ايسنا اعلام كرد: سياست‏هاى قبلى در حوزه امنيتى و نحوه برخورد با اقوام بايد تداوم يابد.
رئيس‏جمهور سابق كشورمان درباره برخى اظهارات مبنى بر اين كه دولت وى نسبت به هشدارهايى كه در خصوص وضعيت امنيتى برخى استان‏ها داده مى‏شد بى‏توجهى كرده است، اظهار داشت: »به صورت ويژه هشدارى را به خاطر ندارم و به‏طور كلى ما بر اوضاع و احوال امنيتى كشور اشراف كامل داشتيم.«
سيدمحمد خاتمى با بيان اين مطلب افزود: »خيلى‏خوب است كه دولتى بى‏توجه نسبت به تهديدهاى امنيتى باشد، اما در دوران وى هيچ حادثه امنيتى رخ ندهد؛ اما دولتى توجه داشته باشد و اين همه حوادث در دوران او اتفاق بيفتد!«
خاتمى با اظهار نگرانى از وضعيتى كه چندى قبل در برخى نقاط چند استان كشور ايجاد شده بود، ادامه داد: »معتقديم سياست‏هاى دولت قبلى در حوزه امنيتى و برخورد با اقوام و رسيدگى به مسائل مناطق مختلف و تلاش براى ايجاد اعتماد متقابل بين اقوام و دولت مركزى، سياست‏هاى موفق بوده و نتيجه‏اش اين شده كه در آن دوره ما كمتر با مسائلى در اين حوزه مواجه شويم.«
رئيس‏جمهور سابق كشورمان، با بيان اينكه »نمى‏خواهم آنچه در برخى از استان‏ها اتفاق افتاده بود را به عملكرد دولت فعلى نسبت دهم« تداوم سياست‏هايى كه در دوره دولت متبوعش در حوزه اقوام اجرا مى‏شد را عاملى موثر در تقويت اعتماد متقابل بين اقوام و دولت مركزى دانست. خاتمى در اظهارات خود هيچ اشاره‏اى به ناامنى‏هاى گسترده و پر تلفات زمان تصدى خود در شرق كشور و تهديد و غارت مرزنشينان توسط عوامل طالبان و گروگان‏گيرى‏هاى تروريست‏هاى خارجى و خمپاره‏باران تهران و... نكرد.