همايش بزرگ حاميان تشكيل دولت اسلامي

اين همايش روز جمعه، دوم تيرماه، ساعت 9 صبح در سالن مهران مشهد برگزار مي‌شود. در اين همايش حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي ايراد سخنراني خواهند كرد.