کلیک کلیک دنگ دنگ ، کیو کیو بنگ بنگ

در ایام مبارک رجبیه مناجات در گاه خداوند را با شکوائیه به محضرش هر روزه ذکر خود کرده ام و بر این باورم که از محضر پر برکتش جزای تهمت ها و بدگویی هارا خواهم گرفت .

یک حرف دل؛ دیشب با شما در میان گذاشتم و خیلی نظرات عجیب وغریبی شنیدم ،اما الا ن وقت سکوت است یه ریشخند می زنم به همه اون ها که دوباره در مورد من ادعای تکراری خود را باز گو کردند و می گویم : من که واگذار خدا کردم خودم و شما وهمه تهمت ها را . بیاییم اگر خدا ترسیم انصاف پیشه کنیم.

                                                                             همین