سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

هوای فتنه آلود زمانه بر نی جدایی دمید و حر ف های بی ریشه اصالت گفتار را کم رنگ کرد . ازحیله ها گفتم از دورویی ها و مکر ها و نقشه ها . ولی تاریخ که آینه عبرت ماست هیچ گاه به انحراف نرفته است شاید من امروز بده باشم و بقیه خوبه .ولی چه فکری برای تاریخ نموده اید برای آینده . بله امروز می شود آینده را ساخت . ولی تا امروز چه کردیم به غیر از آن که دیروز را از دست دادیم. دیروز گفتم  من همه چیز وهمه کس  وهمه حرف ها را واگذار می کنم به خدا می کنم  .آیا این معنا توکل را نمی دهد ،چرا زمانی که خیال پردازی های خود را به دیگران نسبت می دهیم  ذره ای خداترسی بر دل وارد نمی کنیم ولی زمان حساب که شود عفو و بخشش را گزینه برتر می دانیم . خیر بنده کسی را نفرین نکردم ولی هرگز از حق خود کوتاه نمی آیم چون در این بازی مظلوم واقع شدم . بله عفو زیباست وامری پسندیده و مستحب ولی احقاق حق مظلوم امری است واجب و می دانیم که امر واجب بر مستحب تقدم دارد و فریاد حق خواهی خود را بر چاه دل فرو می برم و گلایه نامردان را باسوز دل به امید گلایه به محضر حضرت دوست در گنجینه سینه خود نگهداری می نمایم ولی هرگز از بی مهری ها گلایه نمی کنم زیرا اعتقاد قلبی من این است که وکالت مظلوم را حضرت حق تعالی خود بر عهده گرفته است و لذا اگر به غیر از او به کس دیگر دل ببندم خود باز نده این میدان هستم و امروز سر خود بالا گرفته می گویم  من بنده خوبی برای حضرت حق نبودم ولی سعی کردم بنده بدی هم نباشم این گنجایش من است دیگر بستگی به لطف و کرم  خودش دارد .در تاریخ حتی معصومین هم از حق تضییع شده خود نگذشتند پس توقع نداشته باشید بنده راحت از خیلی تهمت ها بگذرم وامروز مرام آزادگی را پیشه می کنم و بر بزرگ غمیده از جور، خانم حضرت زینب توسل نموده و از حق خو در پیشگاه خدا خود کوتاه نمی آیم .

                                                                       والسلام علی من التبع الهدی

                                                                                    م.ح . اعتماد