هفته دفاع مقدس را تبريک می گويم ...

من کیم ... برای کجام... از کجا آمدم ... می گویند تو یک نسل سومی هستی.. .نسلی که نسل سوخته نیست اماپدرسوخته شاید.با صدای آژیرقرمزوخمپاره وضدهوایی وموشک دنیا آمدم...زیادسوسول نیستم....خشک مقدس هم نیستم ...امانمی دونم چرااینجوری شدم....باورکن هرچقدر تمرین فراموشی می کنم باز بغضم می گیره وقتی یاد خاطراتی که از گذشته میفتم .
شده تاالان ازکسی خجالت بکشی... انقدرزیادکه سرخ شی؟من الان از خودم خجالت می کشم ...از تمامی آن مادرانی که جگر گوشه هاشون را تو جبهه ها ازدست دادند خجالت می کشم ... ازهمه بسیجی هایی که تفکر و ایثار بسیجی سر لوحه کارشون دادند رفتند و پیکر ها بی جانشون برگشت خجالت می کشم ...هفته دفاع مقدس مبارک ولی من خجلم از این که امثال من شدند بسیجی امثال من قرار راه شهدا را ادامه بدهیم ... ازاین که خدای نا کرده در جامعه  نام ما به عنوان وارثان این شهدا باشد ...  می ترسم... ما کجا و شهدا کجا ... یه عالمه حرف داشتم الان یادم رفت!برام دعاکنین ...
                                                                                              خدا یا ما را کربلایی کن ...

/ 0 نظر / 9 بازدید