هنوز هم هيچ ...

امروز روز ۴ ماه رمضان است ولی ؛ هنوز هم هیچ ... باز صاحب خانه را هم صدا زدم ولی؛ هنوز هم هیچ ...چشمام پر از اشک است ولی ؛ هنوز هم هیچ ... ؛ دلم  گرفته ؛ ولی هنوز هم هیچ ... داره افطار می شه ولی هنوز هم هیچ ... دلم ترسیده ولی ؛ هنوز هم هیچ ...                                                                                                 ولی امید دارم به تو

/ 2 نظر / 10 بازدید
يه بنده خدا

وبلاگتون قشنگه و قلم جالبی داريد. يا علی

يه بنده خدا

تقريبا هرروز ميام به وبلاگتون يه سری می زنم .چرا ديگه ادامه نمی دين؟