تحكيم وحدت در مجلس زنانه

برخي از فعالان سياسي تندرو از هر فرصتي براي عرض اندام استفاده مي‌كنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تجمع تعدادي از فعالان زن در ميدان 7 تير تهران باعث شده برخي از فعالان سياسي از جنس مذكر سعي كرنند اين بي اعتنايي را جبران كند.

 

راديو آمريكايي فردا ازحضور برخي از اعضاي سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت در اين همايش زنانه خبر داد.

 

در بيانيه‌اي كه راديو ارگان سازمان جاسوسي آمريكا از اين تشكل پوشش داد سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت خواستار آزادي فوري دبير كل اين سازمان و شماري ديگر از اعضاي دفتر تحكيم وحدت كه در اين تجمع زنانه حاضر شده بودند شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید