سپاه غریب

21cgvi1.jpg

    این ندای «هل من ناصر ینصرنی» است که بگوش می رسد بپا خیزیم که عاشورا نزدیک است .

/ 1 نظر / 9 بازدید
صادق - گردش در طبيعت

نمی دانم عزيزان با کدام زمان سنج آخرالزمان را ميسنجی؟ چرا که در سالهای پياپي عمرم که تاريخ ايران و اسلام را خوانده ام اين جمله آخرالزمان نزديک است را در قرون متمادی بارها و بارها ديده ام! اما آرزو می کنم که اين جنگ زودتر تمام شود چرا که هر جنگی چه مقدس چه ناپاک باالخره يک روز تمام می شود چه بهتر که خلق خدا زودتر از اين آوارگی و فلاکت که تنها ثمره جنگهای بشر است خلاص شوند به اميد روزگاری سرشار از آرامش و دوستی