يا کريم العفو ...

 

 یه نگاه به دور بکن ... نه نه ؛ زیاد دور هم نه ...همین نزدیک ها ... می گویند دری باز شده ... دری که شاید با خیلی در ها فرق داشته باشه ... دری که نه از جنس چوبه ونه فلز و نه پشت این در اتاقی ... بلکه این در از نور است و رحمت و رو به بخشایش و بزرگی ... این در بسوی همه باز است ... این در در مغفرت است ... در بخشش است ... کلید این در گفتن (اللهی العفو) است ... گفتنی که از ته دل باشد ... آری بار دیگر شب قدر آمد ... آمد تا بتوانییم در این شب قدر ؛ قدر خود را بدانیم ... دست به آسمان برده و از روی نیاز فریاد بر می آوریم ؛     یا کریم العفو ...

                                                                                            خدا یا ما را هم کربلایی کن ...

shoroo.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید