غمگنان خیزید و اشک افشان کنید ،ای همه دلدادگان روی دوست، ای مصیبت دیدگان کوی دوست ،آفتابی در شبی از دست رفت ...

131758_orig.jpg

131760_orig.jpg

131764_orig.jpg

131762_orig.jpg

131763_orig.jpg

131759_orig.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید