کجايند مردان بی ادعا ...

t6v241.jpg

     این عکس نه تزیینی است و نه ساختگی ... نه می خواهیم کسی را بترسانیم و نه کسی از خودمون ناراحت کنیم ... این عکس یک حقیقت است ... همان قدر که شما از دیدن این عکس ناراحت شدید... ما هم متاثر شدیم ... ولی یک حقیقت است ... روزی بودند کسانی که در راه لقاء یار از هیچ چیز کم فروشی نکردند ... ولی ما خیلی چیز ها را فراموش کرده ایم ... کمی انصاف ؛ کلاهمون قاضی کنیم ببینیم خدای نکرده ما کم فروشی نکرده باشیم ...آن ها از جوانی خود گذشتند ... ما حاضریم از چه چیزمان بگذریم ... آن ها از خانواده شان گذشتند ... ما حاضریم از چه چیزمان بگذریم ... آن ها از زندگی شان گذشتند ... ما حاضریم از چه چیزمان بگذریم ...تنها چیزی که می توانم بگویم این است :

                                                      شهدا شرمنده ایم ...

                                                                                            خدا یا ما را کربلایی کن ...

/ 0 نظر / 12 بازدید