حرف دل ... نه ... ديگه حرف هاي آخر

ديگه نمي توانم الكي خوش باشم . . . ديگه نمي توانم الكي لبخند بزنم . . . ديگه نمي توانم الكي اميد داشته باشم . . . ديگه نمي توانم الكي گذشت كنم . . . ديگه نمي توانم الكي  . . .

تا اطلاع ثانوي نمي نويسم . . . تا اطلاع ثانوي خوش نيستم . . . تا اطلاع ثانوي لبخند نمي زنم . . . تا اطلاع ثانوي اميد نمي بندم . . . تا اطلاع ثانوي گذشت نمي كنم . . . تااطلاع ثانوي . . .

منتظرم روز موعود فرا برسد

                                      بسوزان هر طـــريقي مي پسندي
                                      کــه آتش از تو و خاكــــستر از من

                                      بكش چون صيد و در خونم بغلطان
                                      تـــــماشا كـــردن از تــو پرپر از من


                                      ندارم چون متاعي ديگر اي عشق
                                      بگيــــر انگشت و اين انگشتر از من

                                      مـــرا كـــن زائــــر بـــاباي زيـــــنب
                                      كه خـون ســر از او چـشم تر از من

                                 «الهي! بنده ي تو ام، سلطان نفسم فرما.»

                                                                                               خدا يا ما راهم كربلايي كن ...

                                                                                                              يا امام الرئوف

/ 0 نظر / 8 بازدید