سفر...

سفر به انتها رسید...... تمام شد........کوله بار من پر از خاطرات سفر......پر از شادی و هیجان......پراز استرس......و من در پایان این سفر پر از تجربه...... تجربه ای که نمی دانم دیگر به چه درد من می خورد ....

/ 0 نظر / 6 بازدید